THIẾT BỊ VỆ SINH

Add: 296 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

T2 - CN: 08:00 - 22:00
Đặt hàng trực tuyến hoặc gọi
Tư vấn: 0911.112.058

Bồn cầu treo tường Inax

Bồn cầu treo tường Inax GC-23PVN( màu nhạt)

- Công nghệ : NHẬT BẢN

- Màu: Nhạt

- Mức nước xả: 8.0L

- Kiểu xả: Xoáy

Bồn cầu treo tường Inax GC-22PVN

- Công nghệ : NHẬT BẢN

- Màu: Nhạt

- Mức nước xả: 8.0L

- Kiểu xả: Xoáy

Bồn cầu treo tường Inax GC-22PV( màu nhạt)

- Công nghệ : NHẬT BẢN
- Màu: Nhạt
- Mức nước xả: 8.0L
- Kiểu xả: Xoáy

Bồn cầu treo tường Inax GC-22PV

- Công nghệ : NHẬT BẢN
- Màu: Trắng
- Mức nước xả: 8.0L
- Kiểu xả: Xoáy

Bồn cầu treo tường Inax C-23PVN

- Công nghệ : NHẬT BẢN
- Màu: Màu trắng
- Mức nước xả: Xả đại 6.5L, xả tiểu 3.0L
- Kiểu xả: xả xoáy, nắp đóng êm

Bồn cầu treo tường Inax C-23PVN( màu nhạt)

- Công nghệ : NHẬT BẢN
- Màu: Màu nhạt
- Mức nước xả: Xả đại 6.5L, xả tiểu 3.0L
- Kiểu xả: xả xoáy, nắp đóng êm

Bồn cầu treo tường Inax C-22PVN(màu nhạt) 

- Công nghệ : NHẬT BẢN
- Màu: Nhạt
- Mức nước xả: 8.0L
- Kiểu xả: Xoáy

Bồn cầu treo tường Inax C-22PVN

- Công nghệ : NHẬT BẢN
- Màu: Trắng
- Mức nước xả: 8.0L
- Kiểu xả: Xoáy

Bồn cầu treo tường Inax C-22PV( màu nhạt)

- Công nghệ : NHẬT BẢN

- Màu: Nhạt

- Mức nước xả: 8.0L

- Kiểu xả: Xoáy

Bồn cầu treo tường Inax C-22PV

- Công nghệ : NHẬT BẢN
- Màu: Trắng
- Mức nước xả: 8.0L
- Kiểu xả: Xoáy